Britt: 0704-30 20 93 | Helena: 0702-65 06 79 (vardagar 9-18) info@nosework.se

Allt för ofta arrangerar vi sök som vi inte har tänkt igenom i förväg, så det blir mest som en aktivering för hunden, vilket naturligtvis är jättebra, men – vill du komma vidare i din träning behöver du både planera och utvärdera vartenda pass.

Vad behöver din hund öva på för att utvecklas? Är det kanske något mera övergripande som uthålligheten, självständigheten, hittandet eller markeringen, eller något på detaljnivå som tröskelgömmor eller hörn?

Om din hund har specifika svårigheter inom något område kan du kampanja dessa under några veckor. Lägg upp träningen så att hunden får många repetitionstillfällen samtidigt som den självklart lyckas med uppgifterna. Fokusera på en klurighet i taget och rör inte runt i grytan för mycket. Ibland får vi tillgång till fantastiska sökområden och frestas göra sök som inte alls ligger i linje med vår kampanj – tänk då hellre på hundens utveckling än det roliga området. Följ din plan.

Att planera är alltså superviktigt om du vill komma framåt, men minst lika viktigt är det att utvärdera hur det gick och skriva ner dina tankar inför nästa träningspass. Det räcker med några rader, och detta bör ingå lika självklart i din träning som att du plockar bort gömmorna efter dig. Men dina anteckningar gör ingen nytta om du inte tittar på dem nästa gång du ska träna! Se till att ta vara på de erfarenheter du fick förra passet och använd dem vid nästa. Lite struktur i träningstänket gör susen för din hunds utveckling.

När du planerar ett träningspass kan det vara bra att ha följande i åtanke:

  • Plats/miljö – var tränar ni?
  • Moment – vilket eller vilka moment ska tränas? Hur kan du bäst utnyttja ditt område till momentet?
  • Väder, vind och luftströmmar – hur ligger vinden i förhållande till gömman? Hur påverkar luftfuktigheten? Eller om du är inne, finns det särskilda förhållanden att ta hänsyn till, som drag och ventilation?
  • Störningar – vad kan det finnas för oplanerade störningar och har du tänkt att lägga ut medvetna distraktioner? I så fall hur, var och i vilket syfte?
  • Gömmor – var är de placerade och varför?

Om träningen inte går som du tänkt är det alltid att föredra att låta hunden avsluta söket innan den helt tappar lusten. Tvinga inte hunden att ”hitta” en gömma eller hjälp den att nosa upp rätt ställe. Säg till hunden att den jobbar bra, avsluta söket och ta med den till ett förberett motivationssök. Ett motivationssök är ett okomplicerat sök med en lättåtkomlig, enkelt placerad gömma i ett störningsfritt område där hunden kan få upp självförtroendet och motivationen efter ett långt och svårt sök eller efter sök där det händer något oförutsett som stressar upp eller besvärar hunden. Du bör ha förberett ett motivationssök som back up varje gång du ska träna något extra klurigt eller något som hunden har svårt för.

Så om du tänker träna idag, ta fem minuter till att planera upp ditt träningspass så att både du och hunden växer. Utvärdera sedan hur det gick. Håll fast vid det här och ni kommer att utvecklas enormt!